Stefania Pych Hajdukiewicz

członek honorowy

Stefania Pych Hajdukiewicz

Przewodnik tatrzański klasy III


1820 636 27 608 735 084

Instruktor narciarstwa PZN