Komunikat 2/2018

1. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

             Zgodnie z §23 statutu zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SPT na dzień 13 kwietnia 2018 roku (piątek), w pierwszym terminie na godzinę 17:00, a w drugim terminie na godzinę 17:30. Zebranie odbędzie się w sali Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu SPT z działalności w mijającej kadencji.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPT z działalności za okresie kadencji, wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu SPT.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SPT z działalności w okresie kadencji.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.

10. Głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla Zarządu SPT.

11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

12. Wybory Prezesa SPT

13. Wybory Zarządu SPT

14. Wybory Komisji Rewizyjnej SPT.

15. Wybory Sądu Koleżeńskiego SPT.

16. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków. Podjęcie uchwał.

17. Sprawy różne.

18. Wolne wnioski

19. Zakończenie obrad.

 

2. ZWIEDZANIE CEP

            Przed zebraniem wyborczym w piątek 13 kwietnia proponujemy szkoleniem połączone ze  zwiedzanie wyremontowanego Centrum Edukacji Przyrodniczej. W trakcie przejścia poznamy całość zagadnień związanych z rezerwacją i pobytem naszych klientów w CEP.

            Ponieważ ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać CEP jest ograniczona zwiedzanie dla nas podzielono na trzy grupy: o godz.: 16.00, 16.20 i 16.40.

            Od 1 marca parking przy CEP jest płatny.

 

3. WIELKANOCNE SPOTKANIE PRZEWODNIKÓW

            W tym roku wielkanocne spotkanie przewodników organizuje ksiądz Jerzy Grzyb i odbędzie się ono w Parafii na Olczy w niedzielę 8 kwietnia.

            Osoby chcące wziąć udział w "jajeczku" proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie do 5 kwietnia Andrzejowi Stankowi, tel. 601 150 848.

 

4. OBRADY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

            Zgodnie z §26 pkt 4 naszego Statutu w załączniku do niniejszego komunikatu znajduje się protokół z posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.

      

5.  1% PODATKU

             1 % naszego podatku możemy przekazać (do czego zachęcam) na leczenie córki naszej koleżanki. U malutkiej Jadzi rozpoznano bardzo rzadką, śmiertelną chorobę genetyczną Dystrofię Neuroaksonalną.

            Podaję dane: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" KRS 0000037904 z dopiskiem: 28431 Karpiel Jadwiga.

 

6. DZIEŃ PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH W PARKU LINOWYM CHOCHOŁÓW

            5 maja 2018 roku Park Linowy Chochołów zaprasza przewodników tatrzańskich wraz z rodzinami do bezpłatnego pokonania tras o różnej trudności. Do dyspozycji odwiedzających przygotowano trzy trasy przepinkowe przeznaczone dla  dzieci i dorosłych oraz trasę siatkową przygotowaną dla najmłodszych.

            Park Linowy, najnowocześniejsza tego typu inwestycja w rejonie Zakopanego, znajduje się w Chochołowie naprzeciwko Term, a Dzień Przewodników trwać będzie od 10.00 do 18.00.

 

7. IDENTYFIKATOR

            Zbliża się sezon, warto sprawdzić termin ważności identyfikatora wydawanego przez Marszałka Województwa. Osoby, którym ważność identyfikatora upłynęła powinny pobrać z naszej strony wniosek o wydanie nowego, wypełnić go i wraz ze zdjęciem przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

           

8. SKŁADKI

            Składka roczna wynosi 130,- złotych dla przewodników czynnych zawodowo i 30,- zł dla pozostałych oraz seniorów (65+),  z czego 30,- zł przeznaczone jest na fundusz pomocowy, na który również mogą wpłacać osoby płacące niższą składkę. Składki można wpłacać na konto SPT w Podhalańskim Banku Spółdzielczym – nr rachunku: 55882100090000000372080001.

            Ze składek zwolnieni są Członkowie Honorowi SPT oraz osoby powyżej 80 roku życia

 Na stronie www.przewodnictwo.org umieszczone są dane kontaktowe przewodników aktywnych tj. przewodnika w wieku do 65 lat, który ma opłaconą pełną składkę przynajmniej za rok 2017 i przewodnika powyżej 65 lat z opłaconą niższą składką za ten sam okres.

            Członek SPT może sprawdzić stan swoich składek logując się na www.przewodnictwo.org. Na każdej podstronie serwisu, w jego dolnym, lewym rogu znajduje się pole 'Wpisz kod', gdzie należy wpisać własny kod.

 

 

 Za Zarząd – Prezes SPT

       Maciek Bielawski