Licencja przewodnicka 2019


   Ponieważ zlikwidowano kasę TPN w Kuźnicach, aby uzyskać licencję przewodnicką na 2019 rok należy zrobić przelew w wysokości 100 PLN na konto:
   Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków:

       31 1130 1150 0012 1252 0720 0005

z tytułem przelewu "licencja przewodnicka 2019". Jeśli robimy przelew z innego konta (np. żony) warto podać swoje imię i nazwisko.
Wlepka potwierdzająca licencję wraz z fakturą przyjdzie pocztą na adres domowy.

Osoby zwolnione z opłaty licencyjnej oraz osoby, którym skończyło się miejsce na wlepki muszą osobiście pobrać je w Kuźnicach.


   Przewodnicy prowadzący działalność szkoleniowo-instruktorską na terenie Tatr muszą niestety wypełnić parę formularzy w dyrekcji TPN. Wśród nich jest potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Lista ubezpieczonych została przesłana do TPN, więc tutaj jeden papierek będzie mniej do wypełnienia.