Instruktor narciarstwa zjazdowego

Instruktor taternictwa jaskiniowego PZA, Instruktor wspinaczki skalnej PZA

Wysokogórski przewodnik tatrzański SWPT

ratownik TOPR
TOPR

Formularz kontaktowy