Józef Posadzki

członek honorowy

członek zasłużony

Józef Posadzki

Przewodnik tatrzański klasy I


1820 66791 603 633 201

Instruktor narciarstwa

Wycieczki szlakowe i pozaszlakowe na terenie całych Tatr

Przewodnik tatrzański I klasy

UIMLA