Jan Krzeptowski Sabała

Przewodnik tatrzański klasy III

angielski


605 602 366 jasieksabala@gmail.com http://tatry360.com

turystyka przyrodnicza, edukacja ekologiczna

Wycieczki przyrodnicze – fauna i flora, prezentacje multimedialne i warsztaty z zakresu ekologii i zasad turystyki w obszarach chronionych.

Formularz kontaktowy