Nowy Zarząd SPT 2022-2025

4 listopada 2022 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem wybrało nowy Zarząd SPT.

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu ukonstytuowały się funkcję statutowe.

  • PREZES: PIOTR MAZIK
  • WICEPREZES: IRENA FIGURA
  • SEKRETARZ: ZOFIA BACHLEDA
  • SKARBNIK: ANNA ZWIJACZ - KOZICA
  • CZŁONEK ZARZĄDU: KAROLINA BARCISZEWSKA - KOZIOŁ
  • CZŁONEK ZARZĄDU: ANDRZEJ STANEK
  • CZŁONEK ZARZĄDU: MICHAŁ TRZEBUNIA