Bartłomiej Missala

Przewodnik tatrzański klasy III

angielski


609 329 394 bmissala@gmail.com http://tatroactive.pl

Instruktor narciarstwa i snowboardu

Pilot wycieczek polskich i zagranicznych

Przewodnik narciarstwa wysokogórskiego


Formularz kontaktowy