Hokus Krokus

Zapraszamy na szkolenie w ramach projektu "Hokus Krokus" zorganizowane przez Gminę Kościelisko we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

  - 6.04.2018 (piątek), godz. 19.00-21.00 - Warsztaty dla przewodników tatrzańskich Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku (ul. Nędzy Kubińca 136)
  - 7.04.2018 (sobota) godz. 8.30-13.30 Szkolenie terenowe: Kiry - Dolina Kościeliska - Przysłop Miętusi - Wielka Polana Małołącka - Gronik - Kiry

 Cel:  przygotowanie do prowadzenia wycieczek przyrodniczych w okresie wiosennym.

Tematyka:

1. Zima w życiu roślin i zwierząt - o przystosowaniu do skrajnie niekorzystnych warunków,
2. Ekologia krokusa - występowanie krokusów w kontekście historii pasterstwa na Podhalu, przystosowania roślin do życia m.in. na przykładzie krokusów,
3. Nie tylko krokusy – gatunki roślin kwitnące wiosną w Tatrach.
4. Łąki tatrzańskie - od krokusa do dziewięćsiła