Zmiana wysokości składek członkowskich SPT

Walne Zebranie uchwaliło zmianę wysokości składek członkowskich z dniem 19 listopada 2021 roku.


Obecnie kształtują się one następująco:
Przewodnik aktywny: 150 zł
Przewodnik aktywny powyżej 65 lat: 100 zł
Przewodnik nieaktywny: 50 zł


Wszystkie te składki zawierają składkę na fundusz pomocowy w wysokości 30 zł.
Oczywiście prawo nie działa wstecz - zmiana wysokości składek nie dotyczy osób, które je opłaciły wcześniej.


Przy okazji przypominam o opłaceniu składki za 2022 rok do 15 grudnia - tylko osoby z opłaconą składką będę zgłoszone do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC na 2022 rok.


Szczegółowe informacje na temat składek znajdują się w zakładce Dla Przewodników -> Składki Członkowskie.