Dokumenty dla przewodników SPT

 

   Wniosek o wystawienie aktualnego identyfikatora   pobierz

Dokument należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu, Zespół ds. Usług Turystycznych

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, nowy budynek, parter.

 

  Europejska legitymacja zawodowa – EPC przejdź

Przewodnik III klasy podczas wypełniania podania powinien przetłumaczyć się jako horský sprievodca, przewodnik II i I klasy jako horský vodca.